Medlemsavgifter i Motala Flygklubb 2023

Huvudmedlem  800:-   Obligatorisk förbundsavgift tillkommer. (se nedan)
Gästmedlem 1000:-   Fordrar förbundsanlutning via annan FK. FK anges i ansökan.
Passiv stödmedlem   400:-   Ingen tidning ingår.
Övrig stödjande familjemedlem 50:-   T.ex. resten av familjen.
Östgötamedlem 0:-   Förbundsansluten via Linköpings SFK eller Norrköpings SFK

 

Tillkommande förbundsavgifter huvudmedlem
       Fyllda 25 år.           Ej fyllda 25 år  
Motorflygare 550:- 130:- Pilot Briefing ingår
Segelflygare 1 250:- 600:-  
Motor & Segelflygare 1 800:- 730:- Pilot Breifing ingår

Alla aktiva piloter måste vara förbundsanslutna via någon flygklubb.
Tidningen Nordic Aviation är numera en nättidning tillgänglig för alla.

Flygavgifter 2023

Denna prislista gäller klubbens medlemmar perioden 1 Jan – 31 Dec 2023

För extern uthyrning kontakta kassören.

Alla medlemmar ansvarar själva för att pilotkontot i myWebLog ej står på minus.

Förskottsbetalning gäller och du kan följa ditt saldo i myWebLog för att kunna kontrollera att rätt debitering skett. 
OBS: att det kan dröja flera dagar innan inbetalning registrerats i myWebLog.

All betalning sker till Bg 674-3843 med angivande av namn och pilotnummer.

MOTORFLYG  Timpris Minutpris
PA25-235/Pawnee SE-IVM  1 980 Kr  33:00 Kr
PA28-180/Cherokee SE-EMW  1 680 Kr  28:00 Kr
Rabattsystem Cherokee SE-EMW
Efter inbetalning av 6 350 Kr  sjunker timpriset till 990 Kr/tim, kontakta kassören.
Det med nuvarande deltagarantal i rabattsystemet, med fler deltagare sjunker priset.  
 
Anmärkning:
All utetankning betalas kontant mot kvitto som lämnas till kassören, merkostnaden över MFKs inköpspriser
debiteras piloten.
Övriga avgifter t ex start och parkering debiteras piloten i efterhand när fakturering till klubben skett.

 
SEGELFLYG
Fasta avgifter
  Pris
Tidsbeställd presentkortsflygning    1 950 Kr
Provlektion med lärare  600m    500 Kr
(under 25 år)
 600 Kr
(över 25 år)
Kortkurs 4 starter.     4 x 600m    (tillgodoräknas vid fortsatt utbildning)
  2 000 kr
Teoripaket kostnader ej fastställda för närvarande. 
   ? kr
Skolavgift per start debiteras all lärar/steg-2 ledd skolning   40 kr
     
Vid godkänt C-diplom erhåller elev under 25 år rabatt på fortsatt utb. motsvarande
Samt möjlighet att erhålla Segelflygförbundets juniorpremie för fortsatt flygning.                   
 

  2 000 kr

1 500 kr

 

  

Bogsering
  Pris
Transportbogsering + ferryflygning Cheokee SE-EMW    1 320 kr/tim (22kr/min)
Transportbogsering + ferryflygning Pawnee SE-IVM    1 500 kr/tim (25kr/min)
Bogsering oavsett bogserflygplan debiteras till fast pris per höjd
Grundpris upp till  600m
Därefter, per påbörjat 100m debiteras ytterligare   
 


300 kr
25 kr
Om höjd ej kan anges debiteras minutpris på bogsering   50 kr/min
   

Segelflygplanen 
All övrig flygning och utbildning debiteras enligt följande.
 Timpris Minutpris
Alla Segelflygplan utan rabattsystem debiteras  780 Kr  13:00 Kr
Rabattsystem segelflygplan
Efter inbetalning av 3.500 kr sjunker timkostnaden till endast 90 kr/tim, vilket ger en brytpunkt på ca 5.5 flygtimmar.
Efter 40 flygtimmar i rabattsystemet debiteras endast bogsering och skolavgifter.
 
Motorseglare TMG  Timpris Minutpris
SE-UDU  780 Kr  13:00 Kr

Rabattsystem motorseglare SE-UDU
Efter inbetalning av 2 000 Kr  sjunker timpriset från 780Kr/tim till endast 480 Kr/tim, detta
ger en brytpunkt på ca 6,7 flygtimmar.

   
OBS  Ny kombi-rabatt kan lösas för TMG och Segel under 2023.  KOSTNAD  5 000 Kr
OBS 1 Den rabatterade timkostnaden gäller kalenderåret ut och ingen återbetalning sker om brytpunkten ej nås.
OBS 2 Rabatt ska vara inbetald och anmäld per mail minst en vecka före flygning för att gälla.