Motala flygklubb

Motorflyg

MOTORFLYGUTBILDNING

Det finns i dag två olika former av motorflygutbildning, dels PPL för normalklassade flygplan (det klassiska privatflygcertifikatet)
och dels UL-B som ger behörighet till den nya lätta tvåsitsiga sportflygklassen.

Ultralätt certifikat, UL-B är ett något enklare certifikat för de lätta flygplanen med max två sittplatser och max startvikt på 450 Kg.
Flygplanen manövreras som alla andra flygplan men har begränsningar i passagerar- och lastkapacitet, vilket ger ett
billigare alternativ för att kunna flyga själv.

Privatflygarcertifikat, PPL (Private Pilot License) för normalklassade flygplan är den traditionella flygutbildningen och ger
behörighet till vanliga 2-10 sitsiga enmotoriga flygplan med max vikt på 5 700 Kg.
Möjlighet finns också till många påbyggnadsalternativ som mörkerflygning, instrumentflygning och 2-motor.
Detta är det naturliga valet för dig som ofta vill flyga med flera passagerare eller ha möjlighet till kompletterande påbyggnad.

Utbildningen består av två huvuddelar, teori och praktik (dvs flygträning), vilka är olika omfattande beroende på certifikat ovan.

Teoriundervisningen består av ämnen som Bestämmelser för luftfart, Luftnavigation, Flygplanslära och flygplansvård, Motorlära,
Instrumentlära, Aerodynamik och flyglära, Meteorologi samt Radiotelefoni.
Kunskaperna provas vid skriftligt prov hos Transportstyrelsen.

Praktik / flygträning är olika omfattande beroende på vilket certifikat som avses.
För UL-B fordras minst 18 timmar i luften och för PPL minst 45 timmar i luften.
För PPL krävs en grund i dubbelkommando (med lärare) på minst 25 timmar, dessutom ingår minst fem timmar
navigeringsflygning och en begränsad instrumentutbildning (ej i UL-B).
De angivna flygtiderna är minimitider och de flesta elever brukar behöva ytterligare tid för att hinna med de obligatoriska
moment som ingår.

För förnyelse av certifikat krävs minst 12 flygtimmar varav en flygtimme med lärare de senaste 24 månaderna.
Medicinsk behörighet förnyas med läkarbesök i intervaller beroende på ålder.

Motala Flygklubb, och framför allt flygfältet, är inte rustat för motorflygskolning.
Utbildning måste därför ske vid andra närliggande fält, t.ex. Linköpings Flygklubb.
Utbildning på ultralätt i närområdet finnes i Norrköping och Jönköping.

Du är här: Home Motorflyg