Utbildningsplaner för TMG

Förare som ej har någon tidigare flygutbildning kan erhålla ett segelflygcertifikat (SPL),
begränsat till (TMG)

Teoretisk utbildning:

Ska genomgå teoretisk utbildning för segelflygcertifikat, med tillhörande godkänt prov,
Samt genomgå tilläggsutbildning teori för motorseglare, med tillhörande godkänt prov.

Praktisk utbildning:

Utbildningen skall genomföras i dubbelkommando (DK) och enkelkommando (EK) med segelflyglärare.
Utbildning till segelflygcertifikat delas in i tre etapper: 

  • Etapp 1 omfattar 38 DK-övningar samt 10 EK-övningar 
  • Etapp 2 omfattar 13 DK-övningar samt 6 EK-övningar. 
  • Etapp 3 omfattar 4 DK-övningar samt 19 EK-övningar

Totalt omfattar utbildningen minst 90 övningar under minst 90 flygningar varav minst 35 EK-flygningar.
Flygtidskraven för att erhålla segelflygcertifikat till TMG är minst 25 timmar.
Övrig information fås via artikel: SHB612

Förare som har motorflygcertifikat (PPL/LAPL(A)

Teoretisk utbildning:

Ska genomgå teoretisk utbildning för segelflygcertifikat, med tillhörande godkänt prov.
Ska genomgå tilläggsutbildning teori för motorseglare, med tillhörande godkänt prov.

Praktisk utbildning:

Utbildningen skall genomföras i dubbelkommando (DK) och enkelkommando (EK) med segelflyglärare, FI(S). 
Innehavaren av ett motorflygcertifikat kan tillgodoräkna sig 10 % av sin flygtid, max 7 timmar.
Minst 2 timmar EK ska dock utföras. Utbildningen skall omfatta minst 35 flygningar och flygtiden skall uppgå
minst till 8 timmar. Övrig information fås via artikel: SHB 612

Förare som har segelflygcertifikat (SPL)

Teoretisk utbildning:
Ska genomgå tilläggsutbildning teori för motorseglare, med tillhörande godkänt prov.

Praktisk utbildning:
Utbildningen skall genomföras i dubbelkommando (DK) och enkelkommando (EK) med segelflyglärare, FI(S). 
Utbildningen skall omfatta minst 15 DK-flygningar och minst 10 EK-flygningar. 
Den totala flygtiden skall uppgå till minst 6 timmar, varav EK minst 2 timmar.
Övrig information fås via artikel: SHB620